top of page

Diecezjalny Ministrancki Halowy Turniej Piłkarski

Termin: 11 lutego 2023 r.

Miejsce: Węgrów

Plan:

- 9.30 Msza Święta w węgrowskiej Bazylice pod przewodnictwem Księdza Biskupa Piotra (należy zabrać ze sobą strój liturgiczny)

- rozgrywki na trzech halach sportowych dla chłopców według kategorii wiekowych

Kategorie:

- Ministrant 2011-2015 ( 4+bramkarz),

- Lektor młodszy 2007-2010 (5 + bramkarz),    

- Lektor starszy 2002-2006 (5+ bramkarz)

Przewidziane nagrody indywidualne dla najlepszego zawodnika, bramkarza i króla strzelców.

Zwycięzcy z każdej kategorii będą reprezentować naszą diecezję na finałach ogólnopolskich, które odbędą się w Gnieźnie w dniach 26-27 czerwca 2023 r.

Grać mogą tylko ministranci, którzy posiadają ważną legitymację ministrancką wydaną przez duszpasterstwo diecezjalne. Każdy zawodnik będzie zobowiązany okazać taką legitymację na recepcji. W sprawie wyrobienia legitymacji należy zwrócić się bezpośrednio do ks. Mateusza Gołosia. Gwarantujemy wyrobienie legitymacji, jeśli dane zostaną wysłane do 22 stycznia.

Koszt udziału: 100 zł wpisowe od drużyny plus 10 zł od każdego zawodnika za ciepły posiłek.

Zapisy (do 15 stycznia) i szczegółowe informacje w regulaminie dostępnym poniżej.

turniej 23.jpg
DSC07358.JPG

Zgłoś swoją drużynę!

Nie czekaj, zbierz chętnych i zapisz się już dziś.

A tak było rok temu...

We wrześniu 2021 rozegrany został turniej w Bielsku Podlaskim. Był on szczególny, ponieważ odbył się po kilkuletniej przerwie spowodowanej m.in. epidemią. Tym większa była radość wszystkich ministrantów,
że mogli się wreszcie spotkać na wspólnych rozgrywkach.

REGULAMIN

DIECEZJALNY MINISTRANCKI TURNIEJ PIŁKARSKI WĘGRÓW 11.02.2023 (SOBOTA)

 

TERMINY

Zgłoszenia do 15 stycznia 2023 r.

Losowanie drużyn w dniu rozgrywek, przed rozpoczęciem turnieju

Rozgrywki w Węgrowie 11 lutego 2023 r.

 

REGULAMIN GRY

1. Każda parafia może wystawić jedną drużynę w danej kategorii.

2. W skład drużyny mogą wchodzić chłopcy, którzy są czynnymi ministrantami (kandydaci, ministranci, lektorzy, ceremoniarze). Wśród zawodników danej drużyny nie mogą być księża, kościelni i organiści.

3. W czasie rozgrywek zawodnik zobowiązany jest do posiadania diecezjalnej legitymacji ministranckiej.

4. Każda drużyna musi posiadać opiekuna w czasie całego turnieju. Może to być ksiądz, opiekun ministrantów lub wyznaczona przez niego pełnoletnia osoba.

5. Każdy opiekun przywozi podpisaną listę zawierającą skład drużyny wraz z danymi zawodników. Po złożeniu listy nie ma możliwości dopisywania nowych zawodników.

6. Ksiądz opiekun jest odpowiedzialny za zebranie oświadczeń od rodziców wyrażających zgodę na udział syna w zawodach. Oświadczenia stanowią załącznik do listy z danymi zawodników.

7. Kategorie:

1. Ministrant (roczniki: 2011-2015)

2. Lektor Młodszy (roczniki: 2007-2010)

3. Lektor Starszy (roczniki: 2002-2006)

7* "W razie braku możliwości zebrania z jednej parafii drużyny w danej kategorii wiekowej, w czasie zawodów diecezjalnych w starszej drużynie może grać jeden zawodnik z młodszego rocznika. W razie wygranej takiej drużyny i przejścia do etapu ogólnopolskiego, drużyna będzie musiała znaleźć jednak zawodnika spełniającego kryterium wieku. W żadnym wypadku nie jest jednak możliwa gra starszego zawodnika z młodszą drużyną.

8. Z każdej parafii mogą wystąpić trzy drużyny (po jednej w każdej kategorii wiekowej).

9. W kategorii Ministrant skład drużyny wynosi (4+1) natomiast w kategorii Lektor Młodszy oraz Lektor Starszy wynosi (5+1) . Ilość zawodników w drużynie - razem z rezerwowymi - nie może przekroczyć dziesięć osób.

10. Każdy zawodnik może grać tylko w jednej drużynie i jednej kategorii wiekowej.

11. W przypadku stwierdzenia, że w danej drużynie podczas meczu gra zawodnik, który nie jest na liście zawodników danej kategorii, drużyna przegrywa dany mecz walkowerem.

12. Czas gry 2 x 10 minut ze zmianą stron (organizator może zmienić czas trwania meczów).

13. Obowiązują przepisy gry w piłkę nożną „bez spalonego”.

14. Punktacja: za zwycięstwo 3 pkt, remis 1 pkt, przegrana 0 pkt

15. O kolejności miejsc w tabeli decydują kolejno:

a) liczba zdobytych punktów

b) wynik bezpośrednich spotkań zainteresowanych drużyn

c) stosunek bramkowy zainteresowanych drużyn

d) większa liczba strzelonych goli w cały turnieju

16. Odległość muru przy rzutach wolnych i rożnych wynosi 4 metry.

17. Odległość przy autach wynosi 2 metry.

18. Bramkarz wprowadza piłkę ręką lub nogą z obrębu własnego pola karnego.

19. Uderzenie piłki o sufit czy inną przeszkodę skutkuje rzutem wolnym na aucie dla drużyny przeciwnej.

20. Zmiany dokonywane są systemem hokejowym w strefie zmian.

21. Mecz zaczyna, przerywa i kończy gwizdek sędziego.

22. Do gry używać należy miękkiego obuwia z białą podeszwą.

23. Obowiązuje zakaz gry wślizgiem (rzut wolny bezpośredni).

24. Rzut karny egzekwowany jest z 6 metrów.

25. Karą za brutalną grę są żółte lub czerwone kartki oraz kary czasowe 1-2 minuty.

26. Kary: żółta kartka, 1 minuta kary (za przekleństwo), czerwona kartka – wykluczenie do końca meczu. Za wybitnie nie sportowe zachowanie (pobicie zawodnika, znieważenie sędziego) grozi dyskwalifikacja zawodnika bądź całej drużyny z rozgrywek.

27. Sankcje karne mogą być wyciągane również w stosunku do zawodników rezerwowych, przebywających zarówno na ławce rezerwowej, jak i na całym obiekcie rozgrywek w czasie trwania meczów (warunkiem kary jest identyfikacja zawodnika potwierdzona przez świadka zajścia np. innego opiekuna).

28. Za wybryki chuligańskie na boisku bądź obiekcie zawodnik lub cała drużyna będą zdyskwalifikowani do końca trwania rozgrywek.

29. Za zniszczenia w szatni odpowiada drużyna, która ostatnio w niej przebywała.

30. Organizator nie ponosi odpowiedzialności na rzeczy zostawione w szatni oraz na terenie szkoły.

31. Koszt udziału w turnieju (obejmuje wynajęcie sali, opłacenie sędziego itp.) wynosi:

a) wpisowe od każdej drużyny 100 zł

b) 10 zł od każdej osoby (drużyna i rezerwowi plus towarzyszący) za ciepły posiłek

32. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu oraz szeroko rozumiane kontuzje odniesione podczas turnieju.

33. Każdy z zawodników przystępuje do turnieju na własną odpowiedzialność.

34. Zawodnicy, którzy w dniu turnieju nie ukończyli 18 roku życia zobowiązaniu są do posiadania zgody na uczestnictwo w turnieju przygotowanej przez organizatora.

35. Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników na czas trwania turnieju.

36. W sprawach spornych, o ile nie rozwiązują ich przepisy ogólne, decydują organizatorzy.

37. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

38. Organizator zapewnia opiekę medyczną dla zawodników podczas zawodów.

39. Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji z turnieju lub walkower.

40. Zgłoszenie udziału w rozgrywkach potwierdza akceptację powyższych zasad.

41. Każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy dyplom, za pierwsze trzy miejsca przewidziane są puchary oraz nagrody. Nagrody indywidualne dla króla strzelców, najlepszego zawodnika i najlepszego bramkarza.

 

 

Organizatorzy

bottom of page