top of page

Rozgrywki na nowych zasadach

By jak najwięcej parafii mogło wziąć w nich udział

W skrócie:

- podział dekanatów na 2 grupy

- różne miejsca rozgrywek

- faza grupowa: 3 punktowane spotkania w roku szkolnym

- finały wspólne w Drohiczynie

- tylko 2 kategorie wiekowe:

          a. do 6 klasy SP

          b. od 8 klasy SP bez górnego limitu

          * 7 klasa SP według decyzji księdza

- 2 mniejsze sąsiednie parafie mogą wystawić drużynę międzyparafialną

- drużyny 4+1, mecze 8 minut, hale sportowe

LIGA MINISTRANCKA oficjalny plakat.jpg

LIGA DEMO

Trwający rok szkolny 2023/2024

- faza grupowa: tylko 1 spotkanie

sobota 6 kwietnia

     dekanaty zachodnie: Kamionna

     dekanaty wschodnie: Rudka

- finały: po 2 wygrane drużyny z grup

sobota 8 czerwca w Drohiczynie

- zgłoszenia drużyn: do 17.03

LIGA FULL

Przyszły rok szkolny 2024/2025

- faza grupowa: 3 spotkania

- finały: po 2 wygrane drużyny z grup

Terminarz rozgrywek i zapisy: czerwiec 2024

IMG-20230212-WA0001.jpg

Regulamin

§1
Wymagania

1. Uczestnikami rozgrywek są tylko ministranci.

2. Każdy z ministrantów, biorących udział w rozgrywkach zobowiązany jest do posiadania przy sobie legitymacji SL Diecezji Drohiczyńskiej, zwanej później „legitymacją”.

•                 Za posiadanie legitymacji rozumie się legitymację w formie tradycyjnej lub elektronicznej

3. W lidze wystękują dwie kategorie wiekowe:

A. do 6 klasy podstawówki.

B. od 8 klasy podstawówki – nie ma górnej granicy wieku.

*7 klasa do wyboru przez księdza parafialnego

4. W trakcie trwania ligi skład drużyny może ulegać zmianie.

5. Maksymalna ilość zespołów w jednej kategorii wiekowej w grupie to 5 drużyn. O dołączeniu do ligi decyduje kolejność zgłoszonych drużyn. Jeśli zainteresowanie będzie znacznie wyższe, będziemy starali się znaleźć dodatkowe miejsce na rozgrywki.

6. Wpisowe drużyny to 100 zł za całą ligę

7. Zapisy trwają do 17 marca przez formularz:

https://forms.gle/scpLtunsJadewr8y9

§2
Zasady rozgrywek

1. W lidze są dwie grupy. Grupa A (dekanat Sokołowski, Węgrowski, Łochowski, Sterdyński), oraz Grupa B (dekanat Bielski, Ciechanowiecki, Drohiczyński, Hajnowski, Sarnacki, Siemiatycki)

2. Dekanat Drohiczyński i Sarnacki mogą zostać przeniesione do grupy A, w zależności od  ilości zespołów zgłoszonych do ligi.

3. System gry będzie uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn.

1.              Każda drużyna składa się z 5 zawodników grających (4 w polu + bramkarz) oraz maksymalnie 5 rezerwowych.

2.              Mecze rozgrywane są w sali gimnastycznej lub hali sportowej.

3.              Mecz w grupie trwa 8 minut (bez przerwy);

4.              W ciągu całego meczu na parkiecie obowiązują tzw. „zmiany hokejowe”.

5.              Każdy z zawodników zobowiązany jest do okazania legitymacji  wydanej przez Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Diecezji Drohiczyńskiej, arbitrowi prowadzącemu spotkanie, bądź księdzu odpowiedzialnemu za poprawne przeprowadzenie rozgrywek, najpóźniej przed rozpoczęciem spotkania.

6.              Ministrant nieposiadający legitymacji wydanej przez Duszpasterstwo SL Diecezji Drohiczyńskiej jest zdyskwalifikowany z rozgrywek do czasu posiadania takowej.

7.              W przypadku nieumyślnego braku legitymacji wydanej przez Duszpasterstwo SL Diecezji Drohiczyńskiej podczas spotkania, zawodnik okazuje legitymację szkolną.

8. Dwie drużyny posiadające największą ilość punktów w swoich grupach rozgrywają mecz o 1 i 3 miejsce. A1 – B1; A2 – B2 w czasie Wspólnoty Wspólnot w Drohiczynie. Puchary za 1, 2 i 3 miejsce są przechodnie. Po roku czasu drużyna jest zobowiązana oddać puchar.

9. Jeśli mniejsze parafie nie mają możliwości wystawienia drużyny, jest możliwość połączenia się z inną małą parafią, po konsultacji z ks. Piotrem Zdzieborskim.

§3
Punktacja

1.              Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 pkt, za remis 1 pkt, 0 pkt w przypadku meczu przegranego.

2.              W przypadku takiej samej liczby punktów, o awansie z grupy decydują bramki zdobyte oraz bramki stracone, czyli „różnica bramkowa”.

§4
Data, czas, miejsce rozgrywek

1.              Grupa A rozgrywa mecze 6 kwietnia w Kamionnie

2.              Grupa B rozgrywa mecze 6 kwietnia w Rudce. Ostateczne terminy rozegrania meczów pomiędzy drużynami podane są w terminarzu spotkań.

3.               Co do zasady będą to trzy spotkania w roku szkolny.

4.               Spotkanie kwietniowe i czerwcowe 2024 r. jest w ramach skróconej ligi – „Liga demo”.

5.              Nie rozegranie meczu w terminie powoduje:

•                 W przypadku braku informacji z obu drużyn – obopólny walkower (0pkt), zaś w fazie pucharowej losowanie.

•                 W przypadku, gdy drużyna zrezygnowała z rozgrywek – walkower na korzyść drużyny przeciwnej (3pkt).

•                 W przypadku, gdy drużyna świadomie przyjmuje taktykę opóźniania rozgrywek, by dopuścić do walkowera obopólnego – walkower na korzyść drużyny przeciwnej (3pkt).

§5
Sprawy sporne

1.              Wszelkie kwestie sporne należy kierować do ks. Piotra Zdzieborskiego.

bottom of page