top of page
Błogosławieństwo lektorów_Drohiczyn_16.09.2023 (44).JPG

Kurs lektorski 
w diecezji drohiczyńskiej

Kursy lektorskie odbywają się w naszej diecezji już od wielu lat. Są szansą do pogłębienia swojej wiedzy na temat Pisma Świętego i Liturgii Kościoła. Stanowią też świetną okazję do zbudowania dobrych relacji z rówieśnikami z innych parafii.

Kurs lektorski 2024.jpg
20230827_123730.jpg

Zapisy na kurs zakończyły się!

Mamy na pokładzie 53 nowych kursantów!

Kurs lektorski to niezwykła przygoda!

Rzuć okiem na to, co przeżywaliśmy w ubiegłym roku!

Błogosławieństwo lektorów_Drohiczyn_16.09.2023 (72).JPG

Zasady uczestnictwa w Diecezjalnym Kursie Lektorskim:

1. Przygotowywać mogą się chłopcy od siódmej klasy szkoły podstawowej, którzy są zaangażowani w służbę ministrancką danej parafii i mają predyspozycje do poprawnego czytania. W wyjątkowych sytuacjach duszpasterz parafialny może skierować na kurs ucznia klasy szóstej, który jednak wyróżnia się na tle swoich rówieśników dojrzałością.

 

2. Kandydaci będą zobowiązani do wzięcia udziału w dwóch zjazdach:

- 01-03 marca 2024 r. w Drohiczynie (zjazd warsztatowy)

- 19-28 sierpnia 2024 r. w Bielsku Podlaskim (oaza lektorska)

3. Oaza lektorska jest zarazem formą letniego wypoczynku z różnymi atrakcjami, m.in. sportowymi oraz wyjazdami. W planie jest m.in. wizyta w parku linowym, parku trampolin, puszczy białowieskiej, sanktuarium w Sokółce i wiele innych. Jednocześnie w ich programie znajdą się bloki zajęć edukacyjnych oraz program duchowy.

4. Dodatkowo kandydaci będą zobowiązani do wzięcia udziału w trzech wydarzeniach diecezjalnych:

- 28 marca 2024 r., godz. 9.30: Msza Krzyżma w katedrze drohiczyńskiej

- 8 czerwca 2024 r.: Dzień Wspólnoty Wspólnot w Drohiczynie

- 15 czerwca 2024 r.: Ogólnopolska pielgrzymka ministrantów do Wąwolnicy (archidiecezja lubelska, wyjazd będzie organizowany wspólnie)

Gdyby z udziałem w którymkolwiek wydarzeniu był problem, prosimy zaznaczyć to w formularzu zgłoszeniowym. Rozumiemy, że są różne sytuacje. Jesteśmy otwarci na indywidualne potrzeby uczestników i sytuacje rodzinne.

5. Koszt kursu wynosi 750 zł.- Zjazd w Drohiczynie: 150 zł płatne w marcu;

Letnia oaza: 600 zł – płatne w sierpniu.

6. Formą zgłoszenia jest uzupełnienie formularza do 20 lutego. Następnie każdy zapisany otrzyma na wskazany adres mailowy kartę, którą należy wydrukować, uzupełnić i razem z podpisem i pieczątką swojej parafii dostarczyć na pierwszy zjazd do Drohiczyna.

7. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy liturgia.drohiczyn@gmail.com lub bezpośrednio do duszpasterza diecezjalnego (518331041 – ks. Mateusz Gołoś)

Błogosławieństwo lektorów_Drohiczyn_16.09.2023 (136).JPG

Zarys tematów podejmowanych na kursie

FORMACJA BIBLIJNA

 1. Wprowadzenie w Biblię: czas powstawania, autorzy, redaktorzy, języki, materiał piśmienniczy

 2. Pojęcie Natchnienia Biblijnego i Kanonu

 3. Motywy przewodnie Starego Testamentu; typy i zapowiedzi mesjańskie

 4. Struktura Ewangelii; przypowieści i obrazy

 5. Corpus Paulinum; zarys myśli św. Pawła

 6. Życie Słowem Bożym; sposoby medytacji biblijnej; Pismo Święte jako księga modlitwy lektora

FORMACJA FONETYCZNA

 1. Zajęcia wstępne. Znaczenie pauzy.

 2. Praca z ciałem i oddechem.

 3. Samogłoski.

 4. Spółgłoski.

 5. Akcent. Intonacja. Tempo.

FORMACJA LITURGICZNA

 1. Czym jest liturgia? Godność i świętość liturgii. Znaki i symbole liturgiczne

 2. Msza św. – historia, nazwy, struktura

 3. Układ roku liturgicznego; zapoznanie się z kalendarzem liturgicznym diecezji drohiczyńskiej; różnice między uroczystościami, świętami, wspomnieniami, itd.

 4. Funkcje w zgromadzeniu liturgicznym, funkcje ministrantów

 5. Struktura Liturgii Słowa: powiązania między poszczególnymi częściami z uwzględnieniem okresu liturgicznego

 6. Księgi liturgiczne: Ewangeliarz, lekcjonarz, Mszał, modlitwa wiernych

 7. Wystrój Domu Bożego, ambona, pulpit, miejsce przewodniczenia

 8. Zachowywanie się przy pulpicie i ambonie: postawa, zachowanie, przygotowanie

 9. Gesty i postawy liturgiczne

 10. Kształtowanie się posługi lektora, funkcje i ubiór lektora

 11. Rola Liturgii w formacji chrześcijańskiej; życie Liturgią

20230829_112442.jpg
Nie czekaj!
Szukamy właśnie Ciebie! ;)
bottom of page