top of page
20220529_094543.jpg

Kurs lektorski 
w diecezji drohiczyńskiej

Kursy lektorskie odbywają się w naszej diecezji już od wielu lat. Są szansą do pogłębienia swojej wiedzy na temat Pisma Świętego i Liturgii Kościoła. Stanowią też świetną okazję do zbudowania dobrych relacji z rówieśnikami z innych parafii.

kurs z marginesami.jpg

Kurs lektorski trwa. Rozpoczęcie kolejnego kursu planowane w 2024 r.

Błogosławieństwo ceremoniarzy i lektorów

Zasady uczestnictwa w Diecezjalnym Kursie Lektorskim:

1. Przygotowywać mogą się chłopcy od siódmej klasy szkoły podstawowej, którzy są zaangażowani w służbę ministrancką danej parafii i mają predyspozycje do poprawnego czytania. W wyjątkowych sytuacjach duszpasterz parafialny może skierować na kurs ucznia klasy szóstej, który jednak wyróżnia się na tle swoich rówieśników dojrzałością.

 

2. Ta edycja kursu będzie miała wyjątkowo inną formułę. Ma ona na celu podkreślenie elementu wspólnotowego i integracji przyszłych lektorów. Pomoże ona także przeprowadzić sporą część zajęć w formie warsztatowej z dużą ilością praktyki. Kandydaci będą zobowiązani do wzięcia udziału w dwóch dłuższych zjazdach:

- 03-05 marca 2023 r. w Drohiczynie (zjazd warsztatowy)

- 24-30 sierpnia 2023 r. w Bielsku Podlaskim (tygodniowe kolonie lektorskie z atrakcjami)

 

3. Kolonie będą zarazem formą letniego wypoczynku z różnymi atrakcjami, m.in. sportowymi oraz wyjazdami. Jednocześnie w ich programie znajdą się bloki zajęć edukacyjnych oraz program duchowy.

 

4. Dodatkowo kandydaci będą zobowiązani do wzięcia udziału w trzech wydarzeniach diecezjalnych w Drohiczynie

- 06 kwietnia 2023 r.: Msza Krzyżma

- 27 maja 2023 r.: święcenia kapłańskie

- 10 czerwca 2023 r.: Dzień Wspólnoty Wspólnot

 

5. Koszt kursu wynosi 700 zł.- Zjazd w Drohiczynie: 120 zł płatne w marcu; Letnie kolonie: 520 zł – płatne w sierpniu; Opłaty organizacyjne kursu: 60 zł  płatne w sierpniu.

 

6. Formą zgłoszenia jest uzupełnienie formularza do 15 lutego. Następnie każdy zapisany otrzyma na wskazany adres mailowy kartę, którą należy wydrukować, uzupełnić i razem z podpisem i pieczątką swojej parafii dostarczyć na pierwszy zjazd do Drohiczyna.

 

7. Z racji na specyfikę tej edycji kursu limit miejsc wynosi 50 osób. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

8. Po wakacjach, jeśli będzie takie zapotrzebowanie, planowany jest także kurs lektorski w formie zjazdów sobotnich przez cały rok połączonych z rekolekcjami, jak to było w zwyczaju naszej diecezji.

 

9. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy kurslektorski2023@gmail.com lub bezpośrednio do duszpasterza diecezjalnego (518331041 – ks. Mateusz Gołoś).

Zarys tematów podejmowanych na kursie

FORMACJA BIBLIJNA

 1. Wprowadzenie w Biblię: czas powstawania, autorzy, redaktorzy, języki, materiał piśmienniczy

 2. Pojęcie Natchnienia Biblijnego i Kanonu

 3. Motywy przewodnie Starego Testamentu; typy i zapowiedzi mesjańskie

 4. Struktura Ewangelii; przypowieści i obrazy

 5. Corpus Paulinum; zarys myśli św. Pawła

 6. Życie Słowem Bożym; sposoby medytacji biblijnej; Pismo Święte jako księga modlitwy lektora

FORMACJA FONETYCZNA

 1. Zajęcia wstępne. Znaczenie pauzy.

 2. Praca z ciałem i oddechem.

 3. Samogłoski.

 4. Spółgłoski.

 5. Akcent. Intonacja. Tempo.

FORMACJA LITURGICZNA

 1. Czym jest liturgia? Godność i świętość liturgii. Znaki i symbole liturgiczne

 2. Msza św. – historia, nazwy, struktura

 3. Układ roku liturgicznego; zapoznanie się z kalendarzem liturgicznym diecezji drohiczyńskiej; różnice między uroczystościami, świętami, wspomnieniami, itd.

 4. Funkcje w zgromadzeniu liturgicznym, funkcje ministrantów

 5. Struktura Liturgii Słowa: powiązania między poszczególnymi częściami z uwzględnieniem okresu liturgicznego

 6. Księgi liturgiczne: Ewangeliarz, lekcjonarz, Mszał, modlitwa wiernych

 7. Wystrój Domu Bożego, ambona, pulpit, miejsce przewodniczenia

 8. Zachowywanie się przy pulpicie i ambonie: postawa, zachowanie, przygotowanie

 9. Gesty i postawy liturgiczne

 10. Kształtowanie się posługi lektora, funkcje i ubiór lektora

 11. Rola Liturgii w formacji chrześcijańskiej; życie Liturgią

20220529_094604.jpg
Nie czekaj!
Szukamy właśnie Ciebie! ;)
bottom of page