top of page

Być wiernym sługą spotkania z Bogiem

Ks. bp Piotr Sawczuk podczas Mszy św. w niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego 29 maja 2022 r. w kościele pofranciszkańskim w Drohiczynie pobłogosławił ministrantów do pełnienia funkcji ceremoniarza i lektora w zgromadzeniu liturgicznym. Ks. Biskup wyraził radość, że kandydaci na ceremoniarzy i lektorów podjęli trud wejścia głębiej w tajemnice liturii. Przyswojona wiedza i umiejętności dopomagają w byciu wiernymi sługami spotkania Bogiem. Podjęte funkcje mają nie tylko na celu pogłębienie osobistej relacji z Bogiem, ale służą całej wspólnocie. Podkreślił, że służba przy ołtarzu jest wielkim zaszczytem. Pogratulował dzisiejszej uroczystości oraz wyraził nadzieję, że podjęte funkcje, pełnione w sposób wierny i odpowiedzialny, doprowadzą do osobistego spotkania z Jezusem twarzą w twarz w przyszył życiu.

Po homilii każdy z kandydatów został wezwany po imieniu. Ks. Biskup odmówił specjalne modlitwy błogosławieństwa zarówno nad ceremoniarzem jak i nad lektorami. Poświęcił ich wodą święconą. Pobłogosławił również krzyże ceremoniarskie i lektorskie, które każdemu nałożył. Są one zewnętrznym znakiem pełnionej funkcji w zgromadzeniu liturgicznym.

Na zakończenie liturgii słowa wdzięczności wyraził Jakub Olszański z parafii Narodzenia NMP w Bielsku Podlaskim. Ks. Biskupowi podziękował za modlitwę i włączenie kandydatów do grona ceremoniarzy i lektorów. Podziękował również kapłanom bezpośrednio odpowiedzialnym za zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przygotowującego: ks. Mateuszowi Gołosiowi oraz ks. Patrykowi Nagórnemu. Spotkania pogłębiające wiedzę prowadzili ks. Tadeusz Syczewski oraz ks. Dariusz Kucharek. Dziękując podkreślił, że kurs był dobrą okazją, aby poznawać nowych ludzi oraz budować wspólnotę.

W imieniu rodziców nowych ceremoniarzy i lektorów ks. Biskupowi oraz zaangażowanym kapłanom podziękowali państwo Ewa i Bogdan Klepaccy. Podkreślili ważną rolę wychowawczą formacji dokonującej się w ramach służby liturgicznej.

Po tegorocznym kursie ks. Biskup pobłogosławił 21 ceremoniarzy oraz 59 lektorów. Powierzone funkcje będą pełnić w swoich wspólnotach parafialnych, jak również służyć podczas uroczystości diecezjalnych.

18 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Yorumlar


bottom of page