top of page
KA.jpg

Pierwszy w historii naszej diecezji kurs animatora startuje już za chwilę!

Diecezjalny Kurs Animatora stanowi kontynuację kursu ceremoniarza.
Po zakończeniu szkolenia dotyczącego Liturgii, jej znaczenia, przebiegu
i symboliki kursanci biorą na warsztat szereg zagadnień dotyczących pracy z dziećmi i młodzieżą, by jeszcze lepiej koordynować pracę ministrantów
w swoich parafiach.

Kurs Animatora zawiera w sobie także bloki zajęć pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych. Kursanci poznają m.in. tajniki organizacji i kierowania grupą, metody pracy z dziećmi, sposoby motywowania oraz rozwiązywania trudnych i nietypowych sytuacji.

Zasady uczestnictwa
w Diecezjalnym Kursie Animatora

 1. Kurs przeznaczony jest dla uprzednio ustanowionych przez księdza biskupa ceremoniarzy jako swego rodzaju kontynuacja kursu ceremoniarza.  

 2. Kurs trwa od września 2022 do czerwca 2023 w Diecezji Drohiczyńskiej (średnio jedno spotkanie w miesiącu). Spotkanie jest weekendowe. Rozpoczyna się w piątki o godz. 17.00, kończy w niedziele o godz. 14.00. Kandydaci mają zagwarantowany nocleg i wyżywienie.

 3. Kurs będzie odbywał się w Parafii Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim. Zajęcia będą prowadzili profesorowie naszego seminarium, inni kapłani oraz właściwe osoby świeckie – w tym pedagodzy i psychologowie. Przewidzianych jest także wiele zajęć praktycznych.

 4. Formą wstępnego zgłoszenia jest uzupełnienie formularza DO 31 SIERPNIA:   https://forms.gle/bzQ5AUprUFTQAiU19  

 5. Na podany przy zapisach mail zostanie wysłana karta zgłoszeniowa, którą należy uzupełnić i dostarczyć na pierwsze spotkanie (opatrzoną pieczątką i podpisem kierującego księdza).

 6. Inauguracja kursu (pierwsze spotkanie) odbędzie się w Bielsku Podlaskim w dniach 02-04.09.2022. Kolejne terminy: 07-09.10 / 04-06.11 / 02-04.12. Pozostałe będą podane w późniejszym czasie.

 7. Kurs przygotowuje ceremoniarzy m.in. w następujących obszarach: sposoby prowadzenia zbiórek ministranckich, metody aktywizujące, sposoby integracji grupy, tworzenie planu pracy małej grupy, rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w grupie, wystąpienia publiczne, podstawy psychologii rozwojowej dziecka, warsztaty komunikacji interpersonalnej, wykorzystanie mediów społecznościowych dla organizacji pracy ministrantów, warsztaty z grafiki komputerowej.

 8. W ramach kursu kandydaci będą odbywali szereg praktyk przy organizacji spotkań ministranckich o charakterze parafialnym, dekanalnym i diecezjalnym.

 9. Ceremoniarze są zobowiązani do uczestniczenia we wszystkich spotkaniach;

 10. Kurs kończy się egzaminem końcowym;

 11. Koszt: 80 zł / spotkanie;

 12. Warunkiem rozpoczęcia w tym roku kursu jest zebranie minimum 10 kandydatów.

bottom of page