top of page
Zapoznaj się z regulaminem festiwalui zgłoś chór ze swojej parafii. Pobierz kartę zgłoszeniową:

Regulamin festiwalu "Niepokalana"

NIEPOKALANA

Diecezjalny Festiwal Chórów Parafialnych

 

Organizator
Parafia Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Diecezji Drohiczyńskiej

 

Patronat Honorowy
kr dr Piotr Sawczuk - Biskup Drohiczyński

I. Informacje wstępne

 

1. Przesłuchania festiwalowe odbędą się w dniu 22 kwietnia 2023 r. w Bielskim Domu Kultury w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 2

 

22.04.2023 (sobota)

 

godz. 9.00 – 9:45 przyjazd i rejestracja chórów

godz.10.00 – 14.00 przesłuchania festiwalowe

godz. 14:15 – 15:30 obrady Jury oraz przerwa obiadowa

godz.16.00 – uroczysta Msza Św. w Bazylice Mniejszej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bielsku Podlaskim ul. Kościelna 4a, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród.

2. Konkurs jest otwarty dla chórów parafialnych diecezji drohiczyńskiej.

3. Chór zobowiązany jest do wykonania utworów wyłącznie o tematyce maryjnej, czas występu na scenie łącznie z wejściem i wyjściem oraz przerwami między utworami wynosi od 10 do 15 min (minimum 1 utwór a cappella).

 

 

II. Jury

 

1. Jury składać się będzie z doświadczonych chórmistrzów.
2. 2. Jury oceniać będzie: intonację, dynamikę, agogikę, dykcję, emisję głosu, kulturę brzmienia, interpretację, dobór repertuaru, stopień trudności oraz ogólny wyraz artystyczny.

3. Postanowienia Jury są ostateczne.

 

III. Nagrody i wyróżnienia:

  • Grand Prix;.

  • Złoty Dyplom;

  • Srebrny Dyplom;

  • Brązowy Dyplom;

  • nagroda specjalna dla najlepszego dyrygenta.

1. Jury kierując się względami artystycznymi może nie przyznać poszczególnych nagród.

2. Nieobecność Laureata na gali wręczania dyplomów i nagród oraz na koncercie laureatów oznacza rezygnację z nagrody, która zostanie przekazana fundatorowi.

 

IV. Informacje organizacyjne

 

1. Chóry, które chcą wziąć udział w Konkursie proszone są o przesłanie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z materiałami nutowymi kompozycji festiwalowych.
Powyższe materiały prosimy kierować do dnia 8 kwietnia 2023 roku na adres mailowy: festiwaldrohiczyn@gmail.com

2. Chóry proszone są o wskazanie w karcie zgłoszenia informacji czy będą wykonywane utwory przy akompaniamencie instrumentów muzycznych lub podkładu muzycznego w formie MP3.

3. W przypadku wykorzystania podkładu muzycznego w formie MP3 prosimy o ich przesłanie do dnia 08.04.2023 roku na adres mailowy: festiwaldrohiczyn@gmail.com (w nazwie plików proszę podać tytuł i autora utworu).

4. Zespoły są odpowiedzialne za wykorzystywane w czasie festiwalu nuty oraz wynikające z tego tytułu ewentualne prawa autorskie.

5. Rejestracja występów konkursowych zostanie udostępniona na stronie www.dsldrohiczyn.pl 

6. Zgłoszenie chóru na Festiwal jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo rejestracji artystycznego wykonania chóru dowolną techniką zapisu.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozpowszechniania wykonań oraz wizerunku uczestników dla celów dokumentalnych i popularyzacji zadania.

8. Zespoły ponoszą koszty transportu we własnym zakresie. .

9. Wszelkie zapytanie prosimy kierować pod mail – festiwaldrohiczyn@gmail.com

bottom of page